INTRODUCCIÓ

Pau va escriure aquesta epístola des de la ciutat d’Efes (1Co 16:8, 19), cap a l’any 54/55 d. C., durant la primera part del seu tercer viatge missioner. Aleshores feia ja uns 3/4 anys que havia marxat de Corint. L’Església li havia escrit una carta demanat orientació sobre diferents circumstàncies que vivien, i per a … Read more

LA SITUACIÓ DE TRENCAMENT QUE VIVIA L’ESGLÉSIA

Pau, com el Senyor, mai deixa de reconèixer l’obra divina en els redimits, i així ho fa també a l’inici d’aquesta carta als corintis. Quan recorda com la gràcia ha obrat en ells, dóna gràcies a Déu per ells, i per com han estat enriquits espiritualment, “en la mesura que el testimoni de Crist” s’ha … Read more

EFESIS 1:1-2

L’epístola de Pau adreçada a l’Església d’Efes, es va escriure deu anys després de l’inici de l’obra en aquella ciutat de la província d’Àsia (61 dC.). Aleshores l’apòstol es trobava a Roma, empresonat, esperant la resolució de la seva apel·lació al Cèsar (3:1; 4:1).És un escrit eminentment didàctic, i el seu tema central és l’Església. … Read more

EFESIS 1:3-3:21

La part d’adoració i intercessió (1:3-3:21) Una benedicció, lloança a Déu, en la seva unitat i en la seva diversitat personal (1:3-23)Pau fa servir un mot, “eulogetós”, que sempre es fa servir referint-se a Déu. Tres vegades el trobem utilitzat com Pau ho fa aquí al Nou Testament: per Zacaries (Lc 1:68), per Pere (1Pe … Read more

EFESIS 4-6

“Us exhorto”: com s’ha de viuere la vida cristiana, en la doble vessant eclesial i personal Els primers capítols de l’epístola preparen la ment i el cor dels receptors per rebre com cal l’exhortació de Pau. Normalment l’apòstol exhorta els germans en base a com Déu ha actuat en benefici d’ells, sigui fent referència a … Read more

EFESIS 6:21-24

Conclusió Pau conclou la seva epístola a l’Església d’Efes presentant al portador d’aquesta carta, un germà estimat i un fidel ministre del Senyor, Tíquic, que els havia d’informar àmpliament sobre “les coses” de Pau, així com els havia d’encoratjar els cors.I com sempre, la benedicció final per als germans, que inclou la pau, l’amor i … Read more

1TESSALONICENCS 1:2-2:16

Recordant l’entrada de l’Evangeli a Tessalònica Pau recorda, als creient de Tessalònica, la tasca que va dur a terme i com ells van respondre a l’Evangeli.Pel que fa al comportament de Pau i dels seus companys, els recorda que van rebre l’Evangeli no solament de paraula, sinó també amb “poder i amb l’Esperit Sant i … Read more

2TESSALONICENCS 1:1

Introducció Pau va escriure aquesta segona Epístola als Tessalonicencs pocs mesos després de la primera, un cop va rebre noves notícies de com anaven les coses en aquella nova església local, des de la mateixa ciutat de Corint.El tema escatològic ocupa una part important de l’epístola, com a la primera, ja que calia corregir cert … Read more

2TESSALONICENCS 2:1-3:15

Una secció d’exhortació Pau divideix les seves exhortacions als tessalonicencs en tres parts.La primera exhortació la introdueix amb un “prec”. La qüestió de la vinguda del “dia del Crist” no estava clara a Tessalònica, i certes “notícies” que circulaven entre els creients els estaven sacsejant, torbant i fins i tot enganyant. Els rumors havien vingut … Read more