EFESIS 1:1-2

L’epístola de Pau adreçada a l’Església d’Efes, es va escriure deu anys després de l’inici de l’obra en aquella ciutat de la província d’Àsia (61 dC.). Aleshores l’apòstol es trobava a Roma, empresonat, esperant la resolució de la seva apel·lació al Cèsar (3:1; 4:1).És un escrit eminentment didàctic, i el seu tema central és l’Església. … Read more

EFESIS 1:3-3:21

La part d’adoració i intercessió (1:3-3:21) Una benedicció, lloança a Déu, en la seva unitat i en la seva diversitat personal (1:3-23)Pau fa servir un mot, “eulogetós”, que sempre es fa servir referint-se a Déu. Tres vegades el trobem utilitzat com Pau ho fa aquí al Nou Testament: per Zacaries (Lc 1:68), per Pere (1Pe … Read more

EFESIS 4-6

“Us exhorto”: com s’ha de viuere la vida cristiana, en la doble vessant eclesial i personal Els primers capítols de l’epístola preparen la ment i el cor dels receptors per rebre com cal l’exhortació de Pau. Normalment l’apòstol exhorta els germans en base a com Déu ha actuat en benefici d’ells, sigui fent referència a … Read more

EFESIS 6:21-24

Conclusió Pau conclou la seva epístola a l’Església d’Efes presentant al portador d’aquesta carta, un germà estimat i un fidel ministre del Senyor, Tíquic, que els havia d’informar àmpliament sobre “les coses” de Pau, així com els havia d’encoratjar els cors.I com sempre, la benedicció final per als germans, que inclou la pau, l’amor i … Read more