FILIPENCS 1:1-2

La salutació Si considerem les salutacions de les altres epístoles eclesiàstiques, veurem que Pau no es presenta com a apòstol únicament a les esglésies de Macedònia, Filips i Tessalònica. Això ens parla de la llibertat amb què els escriu, amb la seguretat que atendran acuradament les indicacions que ha rebut del Senyor per a ells.Per … Read more

FILIPENCS 1:3-26

La introducció Després d’adreçar-se als germans, i desitjar-los les benediccions de Déu, Pau els diu, obertament, que són de benedicció en la seva vida. Tot record d’ells és motiu de gratitud al Senyor, cada vegada que prega a Déu per ells ho fa amb goig. Han estat uns companys fidels des de la seva conversió, … Read more

FILIPENCS 2:19-30

Introduint dos obrers Sembla que inicialment Pau pensava acabar ja l’epístola, per això va dedicar aquest versicle a anunciar l’enviament de Timoteu i d’Epafrodit, dos obrers, el primer a nivell intereclesial i l’altre a nivell local.Els dos són presentats com a obrers exemplars. Timoteu com a evangelista-missioner, amb una sincera preocupació pel bé espiritual dels … Read more

FILIPENCS 1:27-2:18

La necessitat de mantenir-se en la fe Després d’anunciar que els anirà a veure aviat, els passa a donar un seguit d’exhortacions que tenia al cor. Calia que es mantinguessin ferms (1:27-30)Tot i que estaven ferms, calia vigilar, com havia advertit als corintis: “el qui pensi que està ferm, que miri de no caure” (1Co … Read more

FILIPENCS 3:1-4:3

Fermesa A punt d’acabar l’epístola, com ho evidencia quan diu “finalment”, hi ha dos fets que porten a Pau a no fer-ho: el problema dels judaïtzants, i les discrepàncies entre Evòdia i Síntica.Fermesa davant els gossos (3:1-4:1)Les paraules de Pau revelen que deu anys després de l’Assemblea de Jerusalem, els judaïtzants encara estaven vius i … Read more

FILIPENCS 4:10-20

Unes paraules d’agraïment Però no pot cloure la carta sense unes paraules d’agraïment. Vam dir que Pau els va escriure en resposta a l’ajut material que l’Església de Filips l’hi havia fet arribar per mitjà d’Epafrodit. Això el va commoure profundament, de manera que dedica onze versicles a agrair-los l’ajut.L’apòstol considerà aquell ajut com una … Read more

FILIPENCS 4:8-9

Exhortacions finals Un cop tractats aquests dos assumptes, Pau torna a les exhortacions finals, abans d’acomiadar-se; es fa evident per la nova referència a alegrar-se en el Senyor (3:1a compareu amb 4:4). Alegrar-se en el Senyor era quelcom que calia mantenir en tot moment i sota qualsevol circumstància; i que havien d’aprendre.Però hi afegeix unes … Read more

FILIPENCS 4:21-22

Acomiadament Abans d’acabar l’epístola encomanant-los a la gràcia del Senyor, Pau i els germans que són amb ell aprofiten l’oportunitat per enviar-hi salutacions personals. No és un acte formal, com donar-se la mà, indicava un fet més efusiu, quelcom com enviar una forta abraçada; el que ens deixa veure que existia una autèntica relació d’amor … Read more