GÀLATES 1 i 2

El nostre objectiu no és fer una exposició de l’Epístola de Pau als Gàlates, sinó fer-hi una introducció general en el context de la descripció històrica que trobem en el llibre dels Fets dels Apòstols.La raó bàsica per la qual Pau va escriure a les Esglésies de Galàcia Podríem resumir la raó bàsica per la … Read more

GÀLATES 3 I 4

Sobre la justificació per la fe Una referència al moment de la seva conversió (3:1-7)Pau parla amb molta duresa a aquests creients, cosa que ens dóna una idea de la gravetat de la situació. Dos cops els anomena “insensats”. Segons diu Pau a Titus (3:3), aquest era un tret característic nostre quan érem incrèduls, amb … Read more

GÀLATES 5 I 6

Sobre la llibertat cristiana Introducció a la llibertat cristiana (5:1)L’analogia d’Agar i Sara, presentada en el capítol anterior, introdueix el tema de la llibertat cristiana, ja que acaba el capítol dient als germans que eren fills “de la lliure”. Ara afirma que Crist ens va fer lliures, ja que ens “va redimir de la maledicció … Read more

GÀLATES 6:11-18

Conclusió Pau ha dictat la seva carta a un altre, però l’acaba de la seva pròpia mà. Té una lletra molt característica, és grossa, probablement per algun problema de visió. Les seves últimes paraules estableixen la centralitat de la Creu de Crist en la seva vida i en la vida de tots els cristians veritables. … Read more