1TESSALONICENCS 1:1

Introducció Pau dedica quasi la meitat de l’epístola a fer un repàs dels inicis de l’obra a Tessalònica i del desenvolupament del seu ministeri allà fins al moment. Això fa que estigui redactada en termes molt personals, tot i que és una interpretació segons Déu dels esdeveniments. Hi ha una segona part més pròpiament instructiva, … Read more

1TESSALONICENCS 4:1-5:22

Precs i exhortacions La part final de l’epístola comença al capítol 4, i recull un seguit de precs i exhortacions que abasta quasi la meitat de l’extensió de l’escrit. Les bases havien estat establertes, ara el que calia era caminar i plaure Déu cada vegada més i millor.En primer lloc els recorda que la voluntat … Read more

1TESSALONICENCS 5:23-28

Comiat Pau dedica les últimes paraules a recordar als germans, i a si mateix, que és Déu qui els ha de santificar completament, i qui els ha de guardar íntegrament irreprensibles fins a la vinguda del Senyor, tot i que l’expressió “sigui guardat” sembla indicar que ells tenien una part de responsabilitat en què això … Read more

1TESSALONICENCS 1:2-2:16

Recordant l’entrada de l’Evangeli a Tessalònica Pau recorda, als creient de Tessalònica, la tasca que va dur a terme i com ells van respondre a l’Evangeli.Pel que fa al comportament de Pau i dels seus companys, els recorda que van rebre l’Evangeli no solament de paraula, sinó també amb “poder i amb l’Esperit Sant i … Read more

EPÍSTOLES ALS TESSALONICENCS (1 I 2)

Les dues cartes que Pau va escriure a l’Església de Tessalònica ens complementen la descripció dels esdeveniments relacionats amb l’establiment de l’obra en aquella ciutat. El que l’Apòstol no va poder fer personalment, ho va portar a terme per mitjà dels seus col·laboradors i de la correspondència. Aspectes generalsLes cartes es van escriure a Corint, … Read more

1TESSALONICENCS 2:17-3:13

Recordant com havia completat l’establiment de l’Església en la ciutat de Tessalònica La sortida de Tessalònica va haver de fer-se depresa, i Pau no va poder deixar ben establerta l’Església d’aquella ciutat com acostumava. Més tard va provar de tornar diverses vegades per acabar de consolidar l’Església, perquè la glòria i el goig d’aquells homes … Read more