2TESSALONICENCS 1:1

Introducció Pau va escriure aquesta segona Epístola als Tessalonicencs pocs mesos després de la primera, un cop va rebre noves notícies de com anaven les coses en aquella nova església local, des de la mateixa ciutat de Corint.El tema escatològic ocupa una part important de l’epístola, com a la primera, ja que calia corregir cert … Read more

2TESSALONICENCS 2:1-3:15

Una secció d’exhortació Pau divideix les seves exhortacions als tessalonicencs en tres parts.La primera exhortació la introdueix amb un “prec”. La qüestió de la vinguda del “dia del Crist” no estava clara a Tessalònica, i certes “notícies” que circulaven entre els creients els estaven sacsejant, torbant i fins i tot enganyant. Els rumors havien vingut … Read more

EPÍSTOLES ALS TESSALONICENCS (1 I 2)

Les dues cartes que Pau va escriure a l’Església de Tessalònica ens complementen la descripció dels esdeveniments relacionats amb l’establiment de l’obra en aquella ciutat. El que l’Apòstol no va poder fer personalment, ho va portar a terme per mitjà dels seus col·laboradors i de la correspondència. Aspectes generalsLes cartes es van escriure a Corint, … Read more