Víncles

Església Cristiana Bíblica

Una església cristiana formada per persones que posen la seva confiança en el Crist de les Sagrades Escriptures, en el Crist de la Bíblia, i volen viure d'acord als seus principis i ensenyaments.

Edicions Cristianes Bíbliques

Entre els seus objectius hi ha:
Promoure la difusió de la Veritat Cristiana Evangèlica.
La publicació i difusió de llibres, revistes, periòdics, tractats i tota classe de literatura Cristiana Evangèlica, incloent Bíblies, Evangelis i porcions Bíbliques (basades en el Text Masorètic i en el Text Rebut), amb el propòsit de que la Paraula del Senyor corri i sigui glorificada.

Escola Cristiana Bíblica de Teologia

L’Escola Cristina Bíblica de Teologia és una institució de formació bíblico-teològica que, aprofitant les noves tecnologies, ofereix formació a distància a tot cristià i cristiana que vulgui preparar-se per servir adientment al seu Salvador i Senyor, cercant una alternativa a l’ensenyament presencial.​